A Közlekedéstudományi Egyesület diplomamunka pályázatot hirdet a 2020-ban diplomázó egyetemi hallgatók számára.

Pályázhatnak azok a nappali tagozatokon végzett hallgatók, akik közlekedési-szállítási rendszerek, közlekedésépítés, hálózatfejlesztés, illetve közlekedésgépészet témakörben készítették diplomamunkájukat (diplomatervüket, szakdolgozatukat), arra legalább jó minősítést kaptak, és legalább jó eredménnyel záróvizsgát tettek.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

·        A diplomaterv másolatát

·        A diplomaterv rövid 1-2 oldalas összefoglalóját

·        A külső, vagy belső opponensi véleményt

·        A kitöltött és aláirt diplomamunka pályázati adatlap

A pályázat részleteiről további információ és a pályázati adatlap itt található.

A pályázatokat az illetékes tanszéken kell leadni és kérjük, hogy azokat az egyes intézmények összefogva továbbítsák a Közlekedéstudományi Egyesület titkárságára (1066 Budapest, Teréz krt. 38.).

A pályázatok beküldési határideje 2020. augusztus 31.

A pályadíjak odaítéléséről – szakértői bizottság javaslata alapján – a KTE Országos Elnöksége dönt. A döntésről 2021. január elején kapnak a nyertes pályázók értesítést.

Kitűzött pályadíjak:

·        I. díj                70.000,- Ft

·        II. díj               50.000,- Ft

·        III. díj              30.000,- Ft

A díjazottak egy évre szóló KTE tagsági igazolványt kapnak, az I. díjban részesülők egy évig kapják a Közlekedéstudományi Szemle szakmai lapot. A pályadíjakat ünnepélyes keretek között a KTE elnöke adja át. A nyertesek 2021 tavaszán szakmai konferencián ismertetik pályaművüket. A díjazott diplomaterveket az Egyesület betekintésre megőrzi.

A Közlekedéstudományi Egyesület idén is kiírta Diplomaterv pályázatát