infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZAA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ösztöndíj pályázatot hirdet BSc, MSc és PhD hallgatók számára az Autonóm járműrendszerek kutatása a zalaegerszegi autonóm tesztpályához kapcsolódóan elnevezésű pályázat (EFOP-3.6.2-16-2017-00002) keretében. A pályázat célja autonóm járművek és elektromobilitással kapcsolatos kutatások végzése. Az elnyert pályázat lehetőséget ad arra, hogy a kutatásokban BSc és MSc hallgatók, valamint doktoranduszok is részt vehessenek, és a pályázat keretében ösztöndíjban részesüljenek.

A projekt keretében meghirdetett témaköröket itt olvashatják.

A pályázás módja: Az ösztöndíjra egyénileg, a mellékelt adatlap kitöltésével lehet pályázni. A pályázat benyújtásához a felsorolt témák témavezetőjétől szakmai ajánlás szükséges, melyet nem kell külön csatolni, azt az értékelés során a témavezető adja meg.

Pályázati adatlap

A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felelős.

Az ösztöndíj időtartama: 2019. március 1. napjától 3-6 hónap terjedelemben (az ösztöndíj teljes időszaka alatt aktív hallgatói jogviszony szükséges)

Az ösztöndíj összege: 50.000 Ft/hó – 200.000 Ft/hó  

A pályázatokat 2019. február 26-án 10:00 óráig e-mailen – aláírva, szkennelt és szerkeszthető formában egyaránt – Tőkey Mária projektmenedzsernek kell elküldeni a tokey.maria@mail.bme.hu címre. Az eredeti példányt vagy postai úton, vagy személyesen kell eljuttatni Katzenbach Ágnes részére, BME KJK J épület 5. emelet 505. (titkárság) legkésőbb 2019. február 26-áig.

A pályázók köre: BME-n alap-, mester- vagy PhD képzésben részvevő, aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók.

A pályázati felhívásban szereplő ösztöndíjak témától függően a BME budapesti és zalaegerszegi telephelyein teljesíthetőek.

A pályázó feladata: Kutatás a választott témában a témavezető és a kijelölt mesteroktató (mentor) irányításával, a kutatási eredmények konferenciákon, publikációban történő közzététele. Fentieken túlaz ösztöndíj lejártakor egy összefoglaló szöveges beszámolót kell leadni, melynek elkészítése, témavezetővel történő jóváhagyatása és a KJK GJT Titkárságra történő leadása az ösztöndíj lejártát követő 30 napon belül esedékes.

Beszámoló minta

Az értékelés menete: A benyújtott írásbeli pályázatokat a BME KJK dékánja által kijelölt bíráló bizottság 2019. február 27-ig értékeli. A bíráló bizottság értékelése és javaslata alapján, a pályázaton nyertes hallgatók személyét, és az általuk elnyert ösztöndíj összegét a dékán állapítja meg a beérkezett pályázatok, és a rendelkezésre álló keret figyelembe vételével. Az eredményről a pályázó a Közlekedési és Járműmérnöki Kar (KJK) honlapján kap értesítést 2019. március 4-ig.

A pályázati felhívás teljes szövege itt olvasható.

Pályázati felhívás hallgatók számára autonóm járműrendszerek kutatásának területén