MEGHÍVÓ

 

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsa 2018. május 31-én,

csütörtökön 12.00 órakor kezdődő, a BME Rektori tanácstermében

tartandó rendes ülésére

 

Napirend

 1. Professor Emeritus címek adományozása Dr. Bokor József és Dr. Takács János részére

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

 1. Címzetes egyetemi docensi kinevezések adományozása Rácz Kornélia, Némethy Zoltán és Hadházi Dániel részére

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

 1. A „Kar kiváló oktatója” kitüntetések adományozása

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

Előadói kategória:                Dr. Juhász János

Gyakorlatvezetői kategória: Kovács András

Szakoktatói kategória:         Mudra István

 1. A „Kari Ifjúságért” kitüntetés adományozása Dr. Komócsin Zoltán részére

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

 1. Dékáni Dicséret adományozása a Kar hallgatóinak véleménye alapján (OHV) az oktatásban az elmúlt évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó oktató részére

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

2016/2017-es tavaszi félév: Dr. Gyimesi András Dániel

 1. Elismerő oklevél adományozása a Kar hallgatóinak véleménye alapján (OHV) az oktatásban az elmúlt évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó oktató részére

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

2017/2018-as őszi félév: Cseke József

 1. Tudományos és nemzetközi dékánhelyettesi pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

 1. Javaslat a KJK autonóm járműirányítási mesterképzési szak mintatantervének átalakítására

Előterjesztő: Dr. Sághi Balázs oktatási dékánhelyettes, Dr. Gáspár Péter egyetemi tanár, szakfelelős

 1. Javaslat a KJK Járműmérnöki mesterképzési szak mintatantervének átalakítására

Előterjesztő: Dr. Sághi Balázs oktatási dékánhelyettes, Dr. Veress Árpád egyetemi docens, szakfelelős

Módosító javaslat

Előterjesztő: Dr. Szabó András egyetemi docens

 1. Javaslat a KJK Közlekedésmérnöki mesterképzési szak mintatantervének átalakítására

Előterjesztő: Dr. Sághi Balázs oktatási dékánhelyettes, Dr. Tóth János egyetemi docens, szakfelelős

Módosító javaslat

Előterjesztő: Dr. Szabó András egyetemi docens

 1. Javaslat a KJK Logisztikai mérnöki mesterképzési szak mintatantervének átalakítására

Előterjesztő: Dr. Sághi Balázs oktatási dékánhelyettes, Dr. Bóna Krisztián egyetemi docens, szakfelelős

 1. Javaslat a kari MSc Felvételi Bizottság elnökjelöltjeire

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

 1. Javaslat új szabadon választható tantárgy indítására a Közlekedés- és Járműirányítási Tanszéken

Előterjesztő: Dr. Sághi Balázs tanszékvezető-helyettes

 1. Javaslat új szabadon választható tantárgy indítására a Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszéken

Előterjesztő: Dr. Lovas László tanszékvezető

 1. Egyebek

Előterjesztő: Dr. Varga István

Budapest, 2018 május 28.

Dr. Varga István

dékán

Melléklet:

8-eloterj_KT_180531

9-eloterj_KT_180531

9-modosito_KT_180531

10-eloterj_KT_180531

10_modosito_KT_180531

11-eloterj_KT_180531

12-eloterj_KT_180531

13-eloterj_KT_180531

14-eloterj_KT_180531

jegyzokonyv_181531