oktatas_3

Természettudományi alapismeretek (alaptárgyak)

A képzés célja magas szintű ismereteket nyújtani a modern matematika, mechanika, anyagtudomány, rendszerelmélet, irányításelmélet, informatika, operációkutatás, rendszeroptimálási, döntés-előkészítési és tervezéselméleti eljárások, stb. témakörében.

Szakmai alapozás (szaktárgyak)

A cél a közlekedés, a logisztika és a gépészet (járművek és mobil gépek) tudományának szerves ötvöződését figyelembe véve, magas szintű szakmai ismereteket nyújtani a közlekedési-szállítási és logisztikai folyamatok/rendszerek, illetve az ezeket lebonyolító/támogató eszközök elméleti, tervezési, vizsgálati, modellezési, valamint kísérleti és mérési problémáiról. Itt kell rámutatni arra, hogy a járművek és mobil gépek tudományterülete inherens kapcsolatban áll a közlekedés- és a logisztikai tudománnyal, és hogy a járművek és szállítóberendezések szűkebb műszaki problémái mennyire elválaszthatatlan összefüggésben vannak a közlekedési és logisztikai rendszerproblémákkal.

PhD tanterv letöltése

Struktúra

kepzesi_terv

Képzési terv

A képzési terv tartalmazza a képzési leírását, a tanterv struktúráját, a tárgyak listáját és a komplex vizsga részletes leírását.

Képzési terv 2016 letöltése

Akik 2016 előtt kezdték a PhD képzést, rájuk a korábbi képzési terv vonatkozik.

Képzési terv 2014 letöltése

Féléves PHD beszámoló

Minden PhD hallgatónak a félév végén beszámolót kell tartania, függetlenül a képzési formától, egy szóbeli előadás formájában. A részletes követelményekről és a prezentáció felépítéséről a letölthető dokumentumban lehet tájékozódni.

Féléves PhD beszámoló követelményeinek letöltése

Doktori cselekmény indítása

A 4 éves képzés letelte után indítható a doktori cselekmény abban az esetben, ha teljesülnek a publikációs  (pl. impakt faktoros idegen nyelvű lektorált folyóiratcikk) és nyelvi (2 db nyelvvizsga) minimum követelmények.

Doktori cselekmény indítási dokumentumainak letöltése

Disszertáció benyújtása

A doktori cím elnyeréséhez vezető út utolsó állomása a disszertáció elkészítése és benyújtása. Az elkészült tudományos mű mellett tézisfüzetet és összefoglalót kell készíteni magyar és angol nyelven, továbbá a publikációs minimum követelményeknek is meg kell felelni.

Disszertáció benyújtási dokumentumainak letöltése 

A Kandó Kálmán Doktori Iskolába történő felvételi lehetőségekről a felvételizőknek menüpontban tájékozódhat!

Frissítve: 2017.08.17.