MEGHÍVÓ

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsa 2013. február 7-én,
CSÜTÖRTÖKÖN 14.15 órakor kezdődő, a BME Rektori tanácstermében
tartandó rendes ülésére

Napirend

1. Javaslat a Kari Tanács bizottságainak tagjaira
Előterjesztő: Dr. Varga István dékán
2. Javaslat új egyetemi docensi munkakörök létesítésére
Előterjesztő: Dr. Varga István dékán
3. Javaslat jubileumi oklevelek adományozására
Előterjesztő: Dr. Varga István dékán
4. Javaslat József Nádor emlékérem ill. Stoczek József emlékérem adományozására
Prof. Bokor József
Prof. Takács János
Szabó Lajosné
Előterjesztő: Dr. Varga István dékán
5. Tájékoztató a Tudományos Diákkörökről
Előterjesztő: Dr. Eleőd András nemzetközi és tudományos dékánhelyettes
6. Tájékoztató az ideiglenes tanszékvezetői megbízásról
Előterjesztő: Dr. Varga István dékán
7. Egyebek

Budapest, 2013. január 31.

Dr. Varga István
dékán

Melléklet:

jegyzokonyv-130207