MEGHÍVÓ

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsa a 2017. június 8-án,

csütörtökön 14.00 órakor kezdődő, a BME Rektori tanácstermében

tartandó rendes ülésére

Napirend

  1. Rektori Dicséret adományozása Dr. Bóna Krisztián részére

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

  1. A „Kar kiváló oktatója” kitüntetések adományozás

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

Előadói kategória: Dr. Kővári Botond
Gyakorlatvezetői kategória: Székely Péter
Szakoktatói kategória: Dr. Galambosi Frigyes

  1. A „Kari Ifjúságért” kitüntetés adományozása dr. Buza Gábor részére

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

  1. Dékáni Dicséret adományozása a Kar hallgatóinak véleménye alapján (OHV) az oktatásban az elmúlt évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó oktatók részére

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

2015/2016-os tavaszi félév: Dr. Németh Huba László
2016/2017-os őszi félév: Dr. Juhász János

  1. Címzetes egyetemi kinevezések adományozása

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

Címzetes egyetemi tanári cím: dr. Gyenes Károly egyetemi docens,
dr. Soumelidis Alexandros címzetes egyetemi docens
Címzetes egyetemi docensi cím: dr. Németh Balázs tudományos főmunkatárs
Címzetes mesteroktatói cím: Jóvér Balázs, Szabó Krisztián

  1. Egyetemi docensi pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

  1. Docensi kinevezés átadása

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

  1. A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar PhD tanterv tantárgyleírásainak frissítése

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

  1. Szóbeli tájékoztató a tanterv módosításáról

Előterjesztő: Dr. Sághi Balázs oktatási dékánhelyettes

  1. Egyebek

Budapest,  2017. június 7.

 Dr. Varga István

dékán

Melléklet:

6-eloterj-KT-170608

8-eloterj-KT-170608

jegyzokony-170608