MEGHÍVÓ

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsa 2018. április 27-én,

pénteken 14.00 órakor kezdődő, a BME Rektori tanácstermében

tartandó rendes ülésére

Napirend

  1. Tájékoztató a tudományos diákkörökről

Előterjesztő: Dr. Csiszár Csaba egyetemi docens

  1. Beszámoló a Kar 2017. évi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter gazdasági dékánhelyettes

  1. A 2018. évi kari költségvetés elfogadása

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

  1. Beszámoló a Gépjárműtechnológia Tanszék elmúlt 5 éves tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Szalay Zsolt egyetemi docens

  1. Beszámoló a Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék elmúlt 5 éves tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Lovas László egyetemi docens

  1. Javaslat jubileumi oklevelek adományozására

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

  1. Javaslat a Kari Tanácsi bizottságok tagjainak aktualizálására

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

  1. Duális mesterképzés beindítása a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Autónóm járműirányítási mérnöki mesterszakán

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

  1. Egyéb

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

 

Budapest, 2018. április 27.

Dr. Varga István

dékán

Melléklet:

1-eloterj_KT_180427

2-eloterj_KT_180427

3-eloterj_KT_180427

4-eloterj_KT_180427

5-eloterj_KT_180427

6-eloterj_KT_180427

7-eloterj_KT_180427