MEGHÍVÓ

 

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsa 2013. június 20-án,
CSÜTÖRTÖKÖN 12.00 órakor kezdődő, a BME Rektori tanácstermében
tartandó ünnepi ülésére

Napirend
1.   Tudományos és nemzetközi dékán-helyettesi kinevezés átadása
Előterjesztő: Dr. Varga István dékán
2.   Tanszékvezetői és tanszékvezető-helyettesi kinevezések átadása
Előterjesztő: Dr. Varga István dékán
3.   Egyetemi docensi kinevezések átadása
Előterjesztő: Dr. Varga István dékán
4.   Dékáni Dicséretek átadása
Előterjesztő: Dr. Varga István dékán
5.    Egyebek

Budapest, 2013. június 13.

Dr. Varga István
dékán

Melléklet:

jegyzokonyv-130620