MEGHÍVÓ

 

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsa 2014. február 20-án,

csütörtökön 14.00 órakor kezdődő, a BME Rektori tanácstermében

tartandó rendes ülésére

 

Napirend

 

1.        Javaslat József Nádor Emlékérem ill. “Sztoczek József” Emlékérem adományozására

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

-> Javaslat József Nádor Emlékérem adományozására Dr. Tánczos Lászlóné egyetemi tanár részére

 

2.        Javaslat jubileumi oklevelek adományozására

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

3.        Tájékoztató a Tudományos Diákkörök 2013. évi munkájáról

Előterjesztő: Dr. Debreczeni Gábor TDT elnök

4.        Egyebek

 

Budapest, 2014. február 13.

 

Dr. Varga István

dékán

Melléklet:

1-tl-eloterj-kt-140220

2-eloterj-kt-140220

3-eloterj-kt-140220

jegyzokonyv-140220