kari_konyvtar_2

A kari könyvtár feladata, hogy gyűjti, feltárja és használatra bocsátja a kari tanszékek oktatási, kutatási témáinak szakirodalmát. Ha szükséges, könyvtárközi kölcsönzéssel is elősegíti a tanszékeken folyó oktató, kutató munkát.

A könyvtár gyűjtőköre

Tartalma szerint: a kari tanszékek oktatói, hallgatói által igényelt nyomtatott szakirodalom, szak- és általános szótárak, lexikonok, EU-s anyagok.
Formája szerint: könyvek, jegyzetek, folyóiratok, közlönyök, CD-k, a tanszékeken készült diplomatervek, oktatási segédanyagok, nélkülözhetetlen honlapcímek, nyertes TDK-dolgozatok.

A könyvtár szolgáltatásai

Magyar és idegen nyelvű könyvek, jegyzetek beszerzése, kölcsönzése egyetemi polgárok számára (nem nyilvános). A diplomaterveket, folyóiratokat az egyetemi polgárok kizárólag helyben tekinthetik meg. Folyóiratok helyben olvasása, ezekből igény szerint cikkmásolat-szolgáltatás. Lelőhely felkutatása, könyvtárközi kölcsönzés bel- és külföldről egyaránt, más könyvtárak kéréseinek teljesítése postai, személyes, vagy elektronikus úton. Tájékoztatás más könyvtárak szolgáltatásairól EISZ szolgáltatások. A könyvállomány feldolgozása és a kölcsönzés a Központi Könyvtár által is használt ALEPH rendszerben történik, amely lehetővé teszi az OPAC elérést is.

 

Könyvtáros: Fehérné Grőb Teréz (“Rita”)
Elhelyezkedése: St. épület 3. emelet 306. szoba
Nyitvatartás: H-P 09-15h között
E-mail: grob.terezia@mail.bme.hu
Telefon: +36-1-463-1062