MEGHÍVÓ

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsa 2013. május 9-én,
CSÜTÖRTÖKÖN 14.15 órakor kezdődő, a BME Rektori tanácstermében
tartandó rendes ülésére

Napirend
1.   Javaslat Kossuth-, illetve Széchenyi-díjjal való kitüntetésre
Előterjesztő: Dr. Varga István dékán
2.   Javaslat a Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt fokozatai állami kitüntetésekre
Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje – Dr. Takács János
Előterjesztő: Dr. Varga István dékán
3.   Javaslat tantervi változtatásokra
Előterjesztő: Dr. Szabó András dékánhelyettes
4.    Egyebek

Budapest, 2013. május 2.

Dr. Varga István
dékán

Melléklet:

2-eloterj-kt-tj-130509

3-eloterj-kt-130509

jegyzokonyv-130509