MEGHÍVÓ

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsa 2013. június 6-án,
CSÜTÖRTÖKÖN 13.00 órakor kezdődő, a BME Rektori tanácstermében
tartandó rendes ülésére

Napirend

1.   Tudományos és nemzetközi dékán-helyettesi pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

2.   Tanszékvezetői és tanszékvezető-helyettesi pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

3.   Egyetemi docensi pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

4.   Tantárgyi előkövetelmény változtatása

Előterjesztő: Dr. Szabó András dékánhelyettes

5.   Tantárgyfelelősök aktualizálása

Előterjesztő: Dr. Szabó András dékánhelyettes

6.   Kari Tanács bizottságai hallgatói delegált névsorának aktualizálása

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

7.   Javaslat Kármán Tódor-díj adományozására

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

8.    Egyebek

Új választható tantárgyak indítása A B C D E

Tantárgykurzus meghirdetése előadások megtartása nélkül

Előterjesztő: Dr. Szabó András dékánhelyettes

 

Budapest, 2013. május 30.

 

Dr. Varga István

dékán

Melléklet:

5-eloterj-kt-130606

8-1-a-eloterj-kt-130606

8-1-b-eloterj-kt-130606

8-1-c-eloterj-kt-130606

8-1-d-eloterj-kt-130606

8-1-e-eloterj-kt-130606

8-2-eloterj-kt-130606

jegyzokonyv-130606