MEGHÍVÓ
A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsa 2015. április 9-én,
csütörtökön 14.00 órakor kezdődő, a BME Rektori tanácstermében
tartandó rendes ülésére
Napirend

1. Javaslat szabadon választható tantárgy indítására – Tárgyleírás
Előterjesztő: Dr. Gáspár Péter tanszékvezető

2. Javaslat szabadon választható tantárgy indítására – Tárgyleírás
Előterjesztő: Dr. Gáspár Péter tanszékvezető

3. Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Mudra Istvánnak
Előterjesztő: Dr. Tóth János tanszékvezető és Dr. Gáspár Péter tanszékvezető

4. Előzetes költségvetési tájékoztató
Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

5. Egyebek

Budapest, 2015. április 2.

Dr. Varga István
dékán
Melléklet: