MEGHÍVÓ

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsa 2019. március 7-én,

csütörtökön 14.00 órakor kezdődő, a BME Rektori tanácstermében

tartandó rendes ülésére

 

Napirend

1. Javaslat József Nádor Emlékérem adományozására Dr. Rohács József részére

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

2. Javaslat új telephely létesítésére a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

3. Javaslat a jármű-üzemmérnök alapképzési szak indítására a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

4. Javaslat jubileumi oklevelek adományozására

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

5. Egyéb

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

 

Budapest, 2019. február 28.

Dr. Varga István

dékán

Melléklet:

1_KT_eloterjesztes_Javaslat József Nádor Emlékérem adományozására Rohács József részére

2_KT_előterjesztés_Javaslat a jármű-üzemmérnök alapképzési szak indítására a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon

2_KT_melléklet_A BME jármű üzemmérnök alapképzési szak indítási kérelme 190305_mod

3_KT eloterjesztes_Javaslat új telephely létesítésére_2019.02.28.

4_KT_előterjesztés_Javaslat jubileumi oklevelek adományozására_2019.02.28

Jegyzőkönyv