MEGHÍVÓA BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsa 2015. január 30-án,
pénteken 10.00 órakor kezdődő, a BME Rektori tanácstermében
tartandó rendes ülésére

Napirend

1. Vezetői pályázatok véleményezése:   GJT   MTK
Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

2. Javaslat jubileumi oklevelek adományozására
Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

3. Javaslat József Nádor emlékérem ill. Stoczek József emlékérem adományozására
Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

4. Tájékoztató a tudományos diákkörökről
Előterjesztő: Dr. Bohács Gábor dékánhelyettes

5. Javaslat a Kari Tanács bizottságai tagjainak aktualizálására
Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

6. A Közlekedési műszaki szakértő szakirányú továbbképzési szak tantervének módosítása
Előterjesztő: Dr. Melegh Gábor

7. Javaslat a kari SZMSZ módosítására (EJJT vidéki telephely létesítése – szenátusi előterjesztés tervezet)
Előterjesztő: Dr. Stukovszky Zsolt

8. Egyebek

Budapest, 2015. január 23.

                                                     Dr. Varga István
dékán
Melléklet: