MEGHÍVÓ

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsa 2016. április 29-én,

pénteken 12.00 órakor kezdődő, a BME Rektori tanácstermében

tartandó rendes ülésére

Napirend

  1. Beszámoló a BME Közlekedesmérnöki és Járműmérnöki Kar 2015. évi gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter dékánhelyettes

  1. A BME Közlekedesmérnöki és Járműmérnöki Kar 2016. évi kari költségvetése

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

  1. Javaslat a Dékáni Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításár

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

  1. Egyebek

Budapest, 2016. április 22.

 Dr. Varga István

dékán

Melléklet:

1-eloterj-KT-160429

2-eloterj-KT-160429

3-eloterj-KT-160429

3-melleklet-KT-160429

jegyzokony-160429