MEGHÍVÓ

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsa a 2016. december 9-én,

pénteken 14.00 órakor kezdődő, a BME Rektori tanácstermében

tartandó rendes ülésére

Napirend

 1. Címzetes egyetemi kinevezések adományozása

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

 1. A Közlekedésmérnöki Szakkollégium beszámolója a 2015/16 tanévről

Előterjesztő: Göntér Ábel elnök

 1. Oktatási dékánhelyettes pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

 1. Tanszékvezető és Tanszékvezető-helyettes pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

 1. Javaslat a Magyar Érdemrend és Érdemkereszt fokozatai állami kitüntetésekre

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

 1. Javaslat “A BME Díszpolgára” cím adományozására

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

 1. Javaslat a kari záróvizsga-bizottságok elnöki névsorának aktualizálására

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

 1. Javaslat a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar szakirányú továbbképzéseinek
  szakdolgozat készítési rendjéről szóló szabályzat elfogadása

Előterjesztő: Dr. Koch Mária igazgató

 1. Javaslat új szabadon választható tantárgyak indítására

Előterjesztő: Dr. Tóth János tanszékvezető, egyetemi docens

 1. Javaslat új szakfelelős kijelölésére a járműmérnöki alap- és mesterképzés szakokon

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

 1. A Kar hallgatóinak véleménye alapján (OHV) az oktatásban az elmúlt két évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó oktatók elismerése

Előterjesztő:Dr. Juhász János kari titkár, egyetemi docens

 1. Beszámoló a Kar 2015/16 tanévről

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

 1. Egyebek

Budapest,  2016. december 2.

 Dr. Varga István

dékán

Melléklet:

8-eloterj-KT-161209

9-eloterj-KT-161209

10-eloterj-KT-161209

11-eloterj-KT-161209

jegyzokony-161209