MEGHÍVÓ

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsa a 2017. április 28-án,

pénteken 12.00 órakor kezdődő, a BME Rektori tanácstermében

tartandó rendes ülésére

Napirend

  1. Javaslat Dr. Veress Árpád felterjesztésére Magyar Ezüst Érdemkereszt állami kitüntetésre

Előterjesztő: Dr. Rohács Dániel egyetemi docens

  1. Javaslat Dr.Bóna Krisztián felterjesztésére Rektori Dicséretre

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

  1. Beszámoló a 2016-os TDK konferenciáról

Előterjesztő: Dr. Csiszár Csaba egyetemi docens

  1. Beszámoló a Kar 2016. évi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter gazdasági dékánhelyettes

  1. Javaslat 2017. évi kari költségvetésre

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

  1. Javaslat az autonóm járműirányítási mérnök mesterképzési szak indítására a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

  1. Javaslat kari Kitüntetési Szabályzat létrehozására

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

  1. Egyéb

Budapest,  2017. április 20.

 Dr. Varga István

dékán

Melléklet:

1-eloterj-KT-170428

2-eloterj-KT-170428

3-eloterj-KT-170428

4-eloterj-KT-170428

5-eloterj-KT-170428

6-eloterj-KT-170428

7-eloterj-KT-170428

8-eloterj-KT-170428

jegyzokony-170428