MEGHÍVÓ

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsa 2020. március 5-én,

csütörtökön 14.00 órakor kezdődő, a BME Rektori tanácstermében

tartandó rendes ülésére

Napirend

  1. Beszámoló a tudományos diákkörökről

Előterjesztő: Dr. Csiszár Csaba egyetemi docens

  1. Javaslat új szakfelelős kijelölésére a Közlekedési műszaki szakértő szakirányú továbbképzési szakon, valamint a szak 18 tantárgya tantárgyi adatlapjának, tantárgykövetelményeinek és a szakok mintatantervének módosítására

Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter dékán

  1. Javaslat vasúti járműtervezési modul létesítésére az alapszintű és mesterszintű járműgépész szakirányú továbbképzési szakokon

Előterjesztő: Dr. Rohács Dániel egyetemi docens, tanszékvezető

  1. Javaslat jubileumi oklevelek adományozására

Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter dékán

  1. Tájékoztató a gazdálkodási rend változásairól és a költségvetés állásáról

Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter dékán

  1. Egyebek

 

 

Budapest, 2020. március 3.

Dr. Mándoki Péter

dékán

Melléklet:

1_KT_előterjesztés_KJK_Beszámoló2019 TDK

2_KT_előterjesztés _Közlekedési műszaki szakértő szakirányú továbbképzési szak_2020.02.28.

2_KT_melléklet_01_Matematika_BMEKOGJS021

2_KT_melléklet_02_Jogi ismeretek_BMEKOGJS022

2_KT_melléklet_03_Számítógépek alkalmazása_BMEKOGJS003

2_KT_melléklet_04_Szimulációs vizsgálatok_BMEKOGJS016

2_KT_melléklet_05_Rendszertechnika_BMEKOGJS004

2_KT_melléklet_06_Bűnügyi technikai ismeretek_BMEKOGJS005

2_KT_melléklet_07_Járműkárok, kárelemzés_BMEKOGJS006

2_KT_melléklet_08_Baleseti helyszínelés, adatfeldolgozás_BMEKOGJS007

2_KT_melléklet_09_Szakértői vélemények_BMEKOGJS008

2_KT_melléklet_10_Kötöttpályás járművek_BMEKOGJS029

2_KT_melléklet_11_Fotogrammetria_BMEKOGJS010

2_KT_melléklet_12_Személyi sérülések_BMEKOGJS011

2_KT_melléklet_13_Speciális kollégium A._BMEKOGJS012

2_KT_melléklet_14_Gépjármű vizsgálatok_BMEKOGJS014

2_KT_melléklet_15_Speciális kollégium B._BMEKOGJS013

2_KT_melléklet_16_Baleseti formák értékelése_BMEKOGJS017

2_KT_melléklet_17_Forgalomtechnika_BMEKOGJS018

2_KT_melléklet_18_Szakdolgozat_iras

2_KT_melléklet_mintatanterv_2020_02_28

3_KT_előterjesztés_Javaslat vasúti járműtervezési modul létesítésére az alapszintű és mesterszintű járműgépész szakirányú továbbképzésen

3_KT_melléklet_alapszintű és mesterszintű járműgépész szakirányú továbbképzés_tanterv

3_KT_melleklet_vasúti járműmechatronika

3_KT_melleklet_Vasuti-fekrendszerek

3_KT_melleklet_Vasuti-futásdinamika

3_KT_melleklet_Vasuti-jarmuvek-tartoszerkezetei

4_KT_előterjesztés_Javaslat jubileumi oklevelek adományozására_2020.02.27