shutterstock_1126869740A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló EFOP-3.6.2-16-2017-00002 projekt keretében 13 témakörben hirdet ösztöndíjat az autonóm járművek és elektromobilitással kapcsolatos kutatások végzése. A pályázat lehetőséget ad arra, hogy a kutatásokban BSc és MSc hallgatók, valamint doktoranduszok is részt vehessenek, és a pályázat keretében ösztöndíjban részesüljenek.

A pályázati témakörök itt találhatók.

A részletes pályázati felhívás itt olvasható.

A pályázás módja: Az ösztöndíjra egyénileg, a mellékelt adatlap kitöltésével lehet pályázni. A pályázat benyújtásához a felsorolt témák témavezetőjétől szakmai ajánlás szükséges, melyet nem kell külön csatolni, azt az értékelés során a témavezető adja meg.

A pályázatokat 2018. augusztus 30-án 16:00 óráig kell e-mailen – aláírva, SZKENELT formában – benyújtani Molnár Orsolya projektmenedzsernek az orsolya.molnar@mail.bme.hu email címre. Az eredeti példányt vagy postai úton, vagy személyesen el kell juttatni Bíró-Barna Andrea képzési szakreferens számára (BME KJK J épület 5. emelet 505.) legkésőbb 2018. szeptember 14-ig.

A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felelős.

Az ösztöndíj időtartama: 2018. szeptember 1. napjától 3-6 hónap terjedelemben (az ösztöndíj teljes időszaka alatt aktív hallgatói jogviszony szükséges)

Az ösztöndíj összege: 50.000 Ft/hó – 200.000 Ft/hó

A benyújtott írásbeli pályázatokat a BME KJK dékánja által kijelölt bíráló bizottság 2018. augusztus 31-ig értékeli.  Az eredményről a pályázó a Közlekedési és Járműmérnöki Kar (KJK) honlapján kap értesítést 2018. szeptember 3-ig.

Az ösztöndíj nyertesének feladata: kutatás a választott témában a témavezető és a kijelölt mesteroktató (mentor) irányításával, a kutatási eredmények konferenciákon, publikációban történő közzététele. Fentieken túl az ösztöndíj lejártakor egy összefoglaló szöveges beszámolót kell leadni, melynek elkészítése, témavezetővel történő jóváhagyatása és a KJK GJT Titkárságra történő leadása az ösztöndíj lejártát követő 30 napon belül esedékes.

A pályázat nyertesei:

efop_362_nyertesek_névsor_jav

Kérjük a sikeres pályázókat, hogy a feladatvégzéssel kapcsolatban keressék témavezetőjüket. A szerződéskötéssel kapcsolatban pedig emailen kapnak majd tájékoztatást.

Ösztöndíj lehetőség autonóm járművek és elektromobilitással kapcsolatos kutatások végzésére