A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 23. § alapján.

Előzmények: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, valamint a Pannon Fejlesztési Alapítvány pályázatot nyert el „Jövő új útjai a pályaválasztás és az autonóm autózás világában” címmel, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló EFOP-3.4.4-16-2017-00030 projekt keretében.

A projektek keretében több feladatkörben hirdetünk ösztöndíjat.

EFOP-3.4.4-16-2017-00030

  1. Az őszi középiskolai roadshow események szervezésének segítése, a szakmai rendezvényeken, nyílt napokon és egyéb rendezvényeken való megjelenéshez kapcsolódó szervezési és adminisztrációs feladatok ellátásában való közreműködés. A roadshow eseményeken, illetve vetélkedőkön való részvételhez kapcsolódó szakmai munka segítése, információk összegyűjtése.
  2. A nyílt nap délutáni programtervének véglegesítése, szakmai tartalommal történő feltöltésének koordinálása és az esemény szervezésének segítése. A résztvevő kiállítók megjelenésének támogatása, egyeztetés az előadókkal, a hallgatókkal és a résztvevőkkel. Az eseményen való operatív részvétel, információk átadása, problémák megoldása és lebonyolítás segítése, a program után követése, sajtómegjelenések és visszajelzések gyűjtése.

Célkitűzés: A BME részéről a pályázat meghatározó célkitűzése az autonóm járművekkel és elektromobilitással kapcsolatos képzések, valamint a közlekedés- és járműmérnöki pálya népszerűsítése. Az elnyert pályázat lehetőséget ad arra, hogy az karon tanuló BSc és MSc hallgatók, valamint doktoranduszok is részt vehessenek a népszerűsítő anyagok és rendezvények előkészítésében és lebonyolításában, és a pályázat keretében ezen feladatokhoz kapcsolódóan ösztöndíjban részesüljenek.

A pályázás módja: Az ösztöndíjra egyénileg, a mellékelt adatlap kitöltésével, valamint fényképes önéletrajz leadásával lehet pályázni.

A pályázatokat 2019. június 26-án 12:00 óráig kell papír alapon benyújtani Doktor Zsuzsannának (BME KJK St. épület földszint 9.), vagy Dr. Esztergár-Kiss Domokos adjunktusnak (BME St. ép. 421. iroda).

A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felelős.

Az ösztöndíj időtartama: 2019. július 1. – 2019. december 31. (6 hónap)

Az ösztöndíj összege: 80.000 Ft/hó – 120.000 Ft/hó a pályázat elbírálása szerint

A pályázók köre: BME-n alap-, mester- vagy PhD képzésben részvevő, aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók.

A pályázó feladata:

  • a választott témában a témavezető irányításával a pályázatban megjelölt feladat teljeskörű elvégzése, az előrehaladásról történő folyamatos beszámolás, az elvégzett munka megfelelő dokumentálása.

Az értékelés menete: A benyújtott írásbeli pályázatokat a BME KJK dékánja által kijelölt bíráló bizottság 2019. június 28-ig értékeli. A bíráló bizottság értékelése és javaslata alapján, a pályázaton nyertes hallgatók személyét, és az általuk elnyert ösztöndíj összegét a dékán állapítja meg a beérkezett pályázatok, és a rendelkezésre álló keret figyelembe vételével. Az eredményről a pályázó a / honlapon kap értesítést 2019. június 28-ig.

A pályázati kiírás közzétételi helye: KJK honlap

 

  1. június 10.

 

Dr. Varga István

dékán

Pályázati felhívás hallgatók részére