A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 23. §-a alapján.

Előzmények: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Neumann János Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem az EFOP (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program) keretében „Diszruptív technológiák kutatás-fejlesztése az e-mobility területén és integrálásuk a mérnökképzésbe” címmel pályázatot nyert el (EFOP-3.6.1-16-2016-00014). A Pályázatkiírás szerint az intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések keretében a támogatott projektek célja az egyetemi tudományos – kutatói – technológiai – innovációs tevékenység fejlesztése, ide értve a humán utánpótlás feltételrendszerének javítását; az egyetemek (tudásbázisok) szerepének a növelését és a „quadruple helix” „tudás négyszög” kiépítését, bővítését.

A projekt szakmai programja a hibrid propulziós technológiai fejlesztése és alkalmazása kisrepülőgépek, légi eszközök megvalósításában, illetve ehhez kapcsolódóan a diszruptív technológiák fejlesztéséhez szükséges tudás és kompetenciák fejlesztése.

Az ösztöndíj kiírója: BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Vasúti Járművek, repülőgépek és Hajók tanszék (VRHT)

Az ösztöndíjpályázat célja: a BME-n alap-, mester- vagy PhD képzésben részvevő, aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók számára ösztöndíj hirdetése az 1. számú mellékletben meghirdetett témakörökben.

A pályázás módja: Az ösztöndíjra egyénileg, a mellékelt adatlap (2. számú melléklet) kitöltésével lehet pályázni. A pályázat benyújtásához a felsorolt témák témavezetőjétől szakmai ajánlás szükséges, melyet nem kell külön csatolni, azt az értékelés során állásfoglaláskor is megadhatja a témavezető.

A pályázatokat 1-5. téma tekintetében 2019. június 27. 12:00 óráig, illetve 1-9. téma tekintetében szeptember 25-ig kell e-mailen – aláírva, SZKENNELT ÉS szerkeszthető formában – benyújtani Tőkey Mária projektmenedzsernek a tokey.maria@mail.bme.hu címre, valamint az eredeti példányt el kell juttatni a Titkárságra (BME VRHT J. épület 422). Csak a mindkét formában benyújtott pályázatok fogadhatóak el!

A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felelős.

Az ösztöndíj időtartama: 2019. július 01., illetve 2019. október 01.  napjától 3-6 hónap terjedelemben (az ösztöndíj teljes időszaka alatt aktív hallgatói jogviszony szükséges)

Az ösztöndíj összege: 50.000 Ft/hó – 150.000 Ft/hó  

A pályázó feladata: Kutatás a választott témában a témavezető és a kijelölt mesteroktató (mentor) irányításával, a kutatási eredmények konferenciákon, publikációban történő közzététele. Fentieken túl az ösztöndíj lejártakor egy összefoglaló szöveges beszámolót kell leadni, melynek elkészítése, témavezetővel történő jóváhagyatása és a KJK VRHT Titkárságra történő leadása az ösztöndíj lejártát követő 30 napon belül esedékes. (3. számú melléklet)

Az értékelés menete: A benyújtott írásbeli pályázatokat a BME KJK dékánja által kijelölt bíráló bizottság 2019. június 28-án, illetve 2019. szeptember 27-én értékeli. A bíráló bizottság értékelése és javaslata alapján, a pályázaton nyertes hallgatók személyét, és az általuk elnyert ösztöndíj összegét a dékán állapítja meg a beérkezett pályázatok, és a rendelkezésre álló keret figyelembe vételével. Az eredményről a pályázó a Közlekedési és Járműmérnöki Kar (KJK) honlapján kap értesítést 2019. július 1-éig, illetve 2019. október 1-éig.

A pályázati kiírás közzétételi helye: KJK honlap

 

Budapest, 2019. június 20.

 

Dr. Varga István

dékán

Pályázati felhívás hallgatók számára