A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Vasúti Járművek, repülőgépek és Hajók tanszéke (VRHT) ösztöndíj pályázatot hirdet BSc, MSc és PhD hallgatók számára a „Diszruptív technológiák kutatás-fejlesztése az e-mobility területén és integrálásuk a mérnökképzésbe” című (EFOP-3.6.1-16-2016-00014) pályázat keretében.

Pályázni a mellékelt témákban lehet.

Az ösztöndíjra egyénileg, a mellékelt adatlap kitöltésével lehet pályázni. A pályázat benyújtásához a felsorolt témák témavezetőjétől szakmai ajánlás szükséges, melyet nem kell külön csatolni, azt az értékelés során állásfoglaláskor is megadhatja a témavezető.

Pályázati adatlap

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázatokat 2019. március 1. 12:00 óráig kell e-mailen – aláírva, szkennelt és szerkeszthető formában – benyújtani Tőkey Mária projektmenedzsernek a tokey.maria@mail.bme.hu címre, valamint az eredeti példányt el kell juttatni a Titkárságra (BME VRHT J. épület 421). Csak a mindkét formában benyújtott pályázatok fogadhatóak el!

A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felelős.

Az ösztöndíj időtartama: 2019. március 1. napjától 3 hónap terjedelemben (az ösztöndíj teljes időszaka alatt aktív hallgatói jogviszony szükséges)

Az ösztöndíj összege: 50.000 Ft/hó – 100.000 Ft/hó  

A pályázó feladata: Kutatás a választott témában a témavezető és a kijelölt mesteroktató (mentor) irányításával, a kutatási eredmények konferenciákon, publikációban történő közzététele. Fentieken túl az ösztöndíj lejártakor egy összefoglaló szöveges beszámolót kell leadni, melynek elkészítése, témavezetővel történő jóváhagyatása és a KJK VRHT Titkárságra történő leadása az ösztöndíj lejártát követő 30 napon belül esedékes.

Pályázati beszámoló

Az értékelés menete: A benyújtott írásbeli pályázatokat a BME KJK dékánja által kijelölt bíráló bizottság 2019. március 1-jén értékeli. A bíráló bizottság értékelése és javaslata alapján, a pályázaton nyertes hallgatók személyét, és az általuk elnyert ösztöndíj összegét a dékán állapítja meg a beérkezett pályázatok, és a rendelkezésre álló keret figyelembe vételével. Az eredményről a pályázó a Közlekedési és Járműmérnöki Kar (KJK) honlapján kap értesítést 2019. március 4-éig.

Az eredeti pályázati felhívás itt olvasható.

Pályázati felhívás hallgatók számára