MEGHÍVÓ

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsa 2013. április 11-én,
CSÜTÖRTÖKÖN 14.15 órakor kezdődő, a BME Rektori tanácstermében
tartandó rendes ülésére

Napirend

1.   Március 15-i állami kitüntetettek köszöntése
Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

2.   Beszámoló a Kar 2012. évi gazdálkodásáról
Melléklet
Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter dékánhelyettes

3.   A 2013. évi kari költségvetés elfogadása
Melléklet
Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

4.   Javaslat kari gazdasági társaság létrehozására   Módosított javaslat
Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

5.   A tanszéki Szervezeti és Működési Szabályzatok megújítása
Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék
Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék
Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék
Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék   Módosított változat
Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

6.   Javaslat a hallgatói költségtérítéses kérvények elbírálásának ügyrendjére
Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

7.   Beszámoló a Gépjárművek Tanszék és a Járműgyártás és Javítás Tanszék elmúlt öt éves tevékenységéről, valamint aGépjárművek és Járműgyártás Tanszék felépítéséről, működéséről
Előterjesztő: Dr. Palkovics László tanszékvezető

8.   Beszámoló a TÁMOP „Egységesített jármű- és mobilgépek képzés- és tananyagfejlesztés” tárgyú projektről
Melléklet

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

9.    Egyebek
A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar MSc képzéseinek őszi indítása

Előterjesztő: Dr. Szabó András oktatási dékánhelyettes
Javaslat új választható tantárgy indítására
Előterjesztő: Dr. Gáspár Péter tanszékvezető

Budapest, 2013. április 4.

Dr. Varga István
dékán

Melléklet:

2-eloterj-kt-130411_0

2-melleklet-kt-130411

3-eloterj-kt-130411

3-melleklet-kt-130411

4-eloterj-kt-130411

4-modositott-kt-130411

5-1-alrt-eloterj-kt-130411

5-2-gjt-eloterj-kt-130411

5-3-jszt-eloterj-kt-130411

5-4-kjit-eloterj-kt-130411

5-5-kugt-eloterj-kt-130411

5-6-vrht-eloterj-kt-130411

5-6-vrht-modositott-kt-130411

6-eloterj-kt-130411

7-1-eloterj-kt-130411

7-2-eloterj-kt-130411

7-3-eloterj-kt-130411

8-eloterj-kt-130411

8-melleklet-kt-130411

jegyzokonyv-130411_0

msc-keresztfeleves-kt-130411

uj_tantargy-eloterj-kt-130411