MEGHÍVÓ

 

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsa 2013. december 12-én,

csütörtökön 14.00 órakor kezdődő, a BME Rektori tanácstermében

tartandó rendes ülésére

 

Napirend

 

1.        Címzetes egyetemi tanári és címzetes egyetemi docensi cím átadása

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

2.        Vezetői pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

3.        Javaslat a Magyar Érdemrend és Érdemkereszt fokozatai állami kitüntetésekre

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

4.        Javaslat a kari szakfelelősök névsorának aktualizálására

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

5.        Javaslat új szakirányú továbbképzési szakok létesítésére

Előterjesztő: Dr. Koch Mária igazgató

 – Lean folyamatfejlesztő szakmérnök

 – Lean folyamatfejlesztő specialista

6.        Javaslat a Kari Tanulmányi Bizottság ügyrendjére

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

7.        Javaslat a BSc-s szakdolgozat felvétele előkövetelményének módosítására

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

8.        Javaslat új szabadon választható és kötelezően választható tantárgyak indítására

Előterjesztő: Dr. Bohács Gábor dékánhelyettes

 – Automatizált logisztikai folyamatok a LEGO csoportnál

 – Képfeldolgozás

 – Biometrikai személyazonosítás számítógépes rendszerekben

 – Anyagmozgatás irányítás és automatizálás II.

 – Járműipari anyagmozgató rendszerek

 – Anyagmozgató gép projekt

9.        Tájékoztató az alapszakos képzések vizsgarendjére tett KTB javaslatról

Előterjesztő: Dr. Szabó András dékánhelyettes

10.      Egyebek

 

Budapest, 2013. december 5.

 

Dr. Varga István

dékán

Melléklet:

4-eloterj-kt-131212

5-a-eloterj-kt-131212

5-b-eloterj-kt-131212

5-c-eloterj-kt-131212

5-d-eloterj-kt-131212

6-eloterj-kt-131212

7-eloterj-kt-131212

8-a-eloterj-kt-131212

8-b-eloterj-kt-131212

8-c-eloterj-kt-131212

8-d-eloterj-kt-131212

8-e-eloterj-kt-131212

8-f-eloterj-kt-131212

jegyzokonyv-131212_0