MEGHÍVÓ

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsa a 2017. október 12-én,

csütörtökön 14.00 órakor kezdődő, a BME Rektori tanácstermében

tartandó rendes ülésére

Napirend

  1. Javaslat a Kari Tanács 2017/18 évi üléstervére

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

  1. Javaslat a Kari Tanács 2017/18 évi munkatervére

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

  1. Javaslat Címzetes egyetemi tanári cím adományozása dr. Melegh Gábor részére

Előterjesztő: Dr. Markovits Tamás egyetemi docens

  1. Javaslat tanterv átalakítására a járműmérnöki a közlekedésmérnöki és a logisztikai mérnöki alapszakokon

Előterjesztő: Dr. Sághi Balázs oktatási dékánhelyettes

  1. Javaslat az alap- és mesterszintű közlekedési gazdasági mérnök szakirányú továbbképzési szakok mintatervének módosítására

Előterjesztő: Dr. Mészáros Ferenc egyetemi docens

  1. Duális mesterképzés beindítása a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

  1. Egyebek

Budapest,  2017. október 11.

 Dr. Varga István

dékán

Melléklet:

1-eloterj-KT-171012

2-eloterj-KT-171012

3-eloterj-KT-171012

4-eloterj-KT-171012

6-eloterj-KT-171012

7-eloterj-KT-171012

jegyzokony-171012