MEGHÍVÓ

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsa a 2017. április 6-án,

csütörtökön 14.00 órakor kezdődő, a BME Rektori tanácstermében

tartandó rendes ülésére

Napirend

 1. Javaslat Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetés adományozására

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

 1. Javaslat Dr. Szabó András felterjesztésére Trefort Ágoston díj állami kitüntetésre

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

 1. Javaslat címzetes egyetemi tanári cím adományozására dr. Gyenes Károly részére

Előterjesztő: Dr. Gáspár Péter egyetemi tanár

 1. Javaslat címzetes egyetemi tanári cím adományozására dr. Soumelidis Alexandros részére

Előterjesztő: Dr. Gáspár Péter egyetemi tanár

 1. Javaslat címzetes egyetemi docensi cím adományozására dr. Németh Balázs részére

Előterjesztő: Dr. Gáspár Péter egyetemi tanár

 1. Javaslat címzetes mesteroktatói cím adományozására Jóvér Balázs részére

Előterjesztő: Dr. Gáspár Péter egyetemi tanár

 1. Javaslat Javaslat címzetes mesteroktatói cím adományozására Szabó Krisztián részére

Előterjesztő: Dr. Gáspár Péter egyetemi tanár

 1. Javaslat új egyetemi docens munkakör létesítésére a Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszéken

Előterjesztő: Dr. Tóth János egyetemi docens

 1. Javaslat Járműmérnöki BEng képzés szaklétesítésére

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

 1. Beszámoló a KJIT elmúlt öt éves tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Gáspár Péter egyetemi tanár

 1. Beszámoló az MTK elmúlt öt éves tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Koch Mária igazgató

 1. Javaslat jubileumi oklevelek adományozására

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

 1. Javaslat a Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Morovián Márton KJK Hallgatói Képviselet elnök

 1. Egyéb

Budapest,  2017. április 3.

 Dr. Varga István

dékán

Melléklet:

1-eloterj-KT-170406

2-eloterj-KT-170406

3-eloterj-KT-170406

4-eloterj-KT-170406

5-eloterj-KT-170406

6-eloterj-KT-170406

7-eloterj-KT-170406

8-eloterj-KT-170406

9-eloterj-KT-170406

11-eloterj-KT-170406

12-eloterj-KT-170406

13-eloterj-KT-170406

jegyzokony-170406