Kedves leendő hallgató!

Mindenki megtapasztalta az élete során, hogy a helyváltoztatás az egyik legalapvetőbb emberi igény. Közlekedés nélkül megáll az élet, közlekedés nélkül nincs jövő. Az évszázadok során hatalmas fejlődésen ment keresztül az emberi civilizáció és technológia. A mai közlekedési rendszerek már rendkívül összetettek és bonyolultak, akár a járművekre, akár a közlekedés szervezésére gondolunk. A járművek, a közlekedési- és logisztikai rendszerek tervezéséhez és üzemeltetéséhez kiváló, jól képzett szakemberekre van szükség.

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 2016-ban ünnepelte alapításának hatvanötödik évfordulóját. Ez az idő a Műegyetem életében is már egy számottevő időszak, és reméljük, hogy karunk még sokáig a hazai, első számú műszaki egyetem meghatározó kara lesz. A hozzánk tartozó járműtechnika, a közlekedés és a logisztika a modern, globális gazdaság katalizátora. Az Európai Unión belül e három ágazat együtt az egyik legtöbb munkavállalót foglalkoztató terület. Magyarországon a járműipar különösen dominál: ez adja a magyar ipari termelés és az export jelentős részét. Minden hetedik munkavállaló a járműiparból, a közlekedési- és logisztikai ágazatokból kapja a fizetését. A nálunk végzett mérnökök nagy része már az egyetemi tanulmányai alatt elhelyezkedik a munkaerőpiacon. A karon folyó oktató- és kutatómunka célja rendszerszemléletű közlekedésmérnökök, logisztikai mérnökök, járműmérnökök alap- (BSc), mester- (MSc), valamint doktori szintű (PhD) képzése; illetve szakmai és tudományos továbbképzése. Szeretettel várjuk Önöket Karunkon!

Tervezzük együtt a jövőt!

Dr. Mándoki Péter
dékán