• prioritasKözösségi közlekedés minőségének javítása – a módválasztás elősegítése a közösségi közlekedés előnyben részesítésén keresztül

– Előnyben részesítési eljárások kombinációinak vizsgálata, stratégiák kidolgozása

– Dinamikus előnyben részesítés modelljének kidolgozása, az elérhető rendszerelőnyök értékelése

– Várható eljutási idő becslése, minimalizálása és megbízhatóságának növelése

 

 • forgalmi_modellezesForgalmi modellezés felhasználása intelligens közlekedési rendszerek kialakításában

– Forgalmi modellezési módszerek, eljárások összehasonlítása

– Városi forgalomszabályozási módszerek továbbfejlesztése dinamikus forgalom előrebecslés segítségével

– Az eljutási idő megbízhatóságára ható tényezők elemzése, megbízhatóság növelése

 

 • multimodalisMultimodális helyváltoztatási láncok optimalizálása

– Multimodális utazástervező rendszereket értékelő módszer kidolgozása

– Utascsoportok igényeinek vizsgálata személyes preferenciák alapján

– Napi tevékenységi láncok szervezése LBS technológiával

regret_min

 • Intelligens közlekedési szolgáltatások vizsgálata a közlekedésmodellezés során

– Közlekedési információs asszisztens, megbánások minimalizálásának modellezése

– Közlekedési mód- és útvonalválasztás elemzése, befolyásolása

– Utazási szokások pszichológiája és racionalitásának vizsgálata

 

 • idojarasKözúti forgalmi jellemzők befolyásolása integrált infokommunikációs technológiával

– Biztonság növelése forgalmi menedzsment és információs szolgáltatások által

– Forgalmi menedzsment és parkolás vizsgálata autópályán

– Időjárásfüggő irányítás autópályán

 

 • integralt_legiSzemélyközlekedési rendszerek összekapcsolása, a folyamatok adaptív szervezési és irányítási módszereinek fejlesztése a légi közlekedésben

– Integrált légi utasinformációs rendszer modelljének kidolgozása

– A helyváltoztatási folyamat időelemeinek vizsgálata

– Mobil alkalmazások szerepének vizsgálata a helyváltoztatásban

– Alkalmazás működési modelljének kidolgozása,

– Légi személyszállítás minőségértékelési módszerének kidolgozása

 

 • hangyaalgSzemélyszállítási feladatra multimodális útvonaltervező és optimalizáló algoritmus fejlesztése

– Heurisztikus algoritmusok vizsgálata (Hangyakolónia algoritmus, genetikus algoritmus)

– Multimodális hálózatok kezelése

– Egyéni és közösségi közlekedés összekapcsolása

 

 • kerekparA kerékpáros közlekedés integrálása a városi közlekedési rendszerbe

– Kerékpáros közlekedés jellemzőinek meghatározása

– A kerékpáros közlekedési hálózatot minősítő mutatószámok kidolgozása

– Szimulációs modell megalkotása, számítógépes alkalmazás készítése

 

 • carsharingUtazói és üzemeltetői döntések befolyásolása integrált telematikai szolgáltatással a mobilitási igények és helyváltoztatási minőség alapján

– Újszerű közlekedési módok minőségének vizsgálata

– Utazói módválasztás modellezése

– Döntéstámogató alkalmazás fejlesztése

 

 

 • GJT_PhDGépjárművek

– Ipari és mezőgazdasági hulladékból előállított bioetanol és biogáz alkalmazása belsőégésű motorban

– Járműdesign és konstrukció kölcsönhatásának vizsgálata

– Hibrid kipufogógáz visszavezetés vizsgálata

– Határfelületek és nedvesedési viszonyok változtathatóságának vizsgálata

– Lézersugaras fém-műanyag kötések

 

 

 • Anyagáramlási rendszer és a hozzá tartozó szimulációs környezet információs kapcsolatának elemzése és fejlesztéseanyagaramlas

– Szimulációs modellel támogatott online anyagáramlási rendszerek vizsgálata

– Adaptív szimuláció fejleszthetőségének vizsgálata az anyagáramlási rendszerek előrejelezhetősége érdekében

 

 • Emelőgépek alkalmazhatóságának kutatása a korszerű termelő rendszerek anyagellátásábanemelogep

– Emelőgépek munkavédelmi és biztonságtechnikai kérdései

– Új emelőgép konstrukciók vizsgálata az anyagellátásban érdekében

 

 • Autonóm, mobil robotokból álló anyagmozgató rendszer integrálhatósága ipari gyártórendszerekbeautonom_robot

– Vezetőnélküli targoncák navigációjának vizsgálata, azok egymás közötti, valamint SAP-val való kommunikációja

– Mobil robotok alkalmazási vizsgálata az iparban

 

 • Üzleti Intelligencia megoldások logisztikai célú alkalmazásának továbbfejlesztése korszerű optimumkeresési eljárások, MI integrálásávaluzleti_intelligencia

– Fuzzy-Evoluciós-Neurális algoritmusok vizsgálata, és a logisztikai rendszerekben való alkalmazható módszerek és eljárások kifejlesztésére

– Evolúciós számítási technikák vizsgálata sztochasztikus problémákra

– Idősorok vizsgálata és előrejelzése ARIMA modell, illetve DA segítségével

 

 • Termelési rendszereket kiszolgáló logisztikai folyamatok hatékonyságának növelése, az irányító-berendezések intelligencia szintjének növeléséveltermelesi_rendszer

– A jelenleg alkalmazott hardverek a meglévőkön kívül még milyen feladatok ellátására alkalmazhatók

– A termelés irányítás hatékonysága fejleszthető e az anyagmozgató rendszerből származó információkkal

 

 • Építési folyamatok logisztikai elvű elemzéseepitesi_folyamatok

– Az építési munkák folyamatrendszerének feltérképezése, optimalizálás lehetőségeinek kutatása

– Pilot rendszer alkalmazásának kialakítása (on board systems, GPS)

 

 • A városi áruszállítás fejlesztése city logisztikai megoldások segítségévelcity_logisztika

– A konszolidált városi áruszállítás mezoszkopikus modelljének felállítása, és alternatívák összehasonlítása szimulációval

– Ellátási lánc struktúrák optimalizálása, illetve a szállítási technológia kiválasztása

 

 • Intelligens távérzékelési és modellezési módszerek alkalmazhatósága az építésgépesítésbentaverzekeles

– Intelligens szenzorok, 3D leképezők és kamerás rendszerek új alkalmazási lehetőségeinek feltárása

– CAM-CAD rendszerek által létrehozott 3D modellek alkalmaz-hatóságának vizsgálata a 3D-s objektum összehasonlítás, felismerés területein

 

 • Nem konvencionális optimalizációs eljárások a szolgáltatásjellegű folyamatok logisztikájának hatékonyságnövelésébenoptimalizacios_eljaras

– Szolgáltatások logisztikája: Logisztika a háztartásban? Az oktatásban? Az ügyintézésben? A betegek ellátásban?

– Újszerű logisztikai modellek kidolgozása olyan szolgáltatási területekre és problémákra, amelyek fő funkciója elsősorban nem logisztikai jellegű

 

 • A lean eszközök vizsgálata tudományos módszerekkellean_eszkozok

– A lean eszközök mögötti paradigmák vizsgálata

– A lean eszközök korlátainak feltárása

– A húzó rendszerek, a kanban rendszer és a heijunka alkalmazhatósága

 

 

 • Gépészeti ábrázolástechnológia átalakítása a 3D modellezés prioritásainak figyelembe vételével

– Műszaki rajz szabályrendszere a kézi rajzhoz lett kifejlesztve

– 3D tervezőrendszerek 2D generáló algoritmusa ezeket a szabályokat nem teljes mértékben ismeri

– A valós mérnöki gyakorlat és a szabályrendszerek frissítése, közelítése

– Ajánlások szoftver fejlesztők, szabványkészítők felé

 

 • Vázszerkezetek rugalmas-képlékeny stabilitásavazszerkezetek

– A kutatás célja a rugalmas, illetve képlékeny alak-változásnál fellépő stabilitásvesztési módok, kritikus terhelések számítása

 

 • Közlekedési rendszereknél fellépő nemlineáris nemlinearishullámjelenségek

– Egy járműoszlop valamely elemének lassulása  (gyorsítása) hullámszerűen terjed, a kutatás célja a jelenség mélyebb megértése

 

 

 • Közlekedés- és Járműirányítás

– Jármű-infrasturktúra hálózatok alkalmazása járműfelügyeleti és -irányító rendszerekbeniranyitas

– Ólomvasas akkumulátorok állapotdetektálása gépjárműben történő energia menedzsment céljából

– Egyoszlopos raktári felrakógépek oszloplengéseinek csökkentése korszerű irányításelméleti módszerek alkalmazásával

– Optimális követő szabályozás pilóta nélküli légieszközhöz

– Változtatható irányú forgalmi sávok analízise nagyméretű közúti közlekedési hálózatonkooperativ

– LPV módszerek alkalmazása az integrált járműirányítási rendszerek minőségi jellemzőinek javítására

– Újszerű módszerek városi forgalom méréséhez és irányításához

– Adaptív sebességszabályozó tervezése forgalmi, környezeti, járműdinamikai és járművezetői paraméterek alapján