laborok

A Karon folyó mérnökképzés elsőszámú szellemi tartaléka a tanári kar aktív kutatótevékenységében rejlett és ebben rejlik mai is. Az egyetemeken oktató tanárok mindig részt vettek a tudományos kutatásban új elméletek és gyakorlati eljárások kidolgozásával. A növekvő szám­ban elnyert állami megbízások, valamint az OTKA pályázatain elnyert támogatások a Karon működő tudományos iskolák tevékenységének elismerését is jelentetik. A hazánkban megjelent külföldi érdekeltségű vállalatokkal is létrejött a kutatási-fejlesztési együttműködés. Erre pozitív példa a Knorr-Bremse cég Karunkon megalakult kutató-fejlesztő intézete.

A tudományos és az oktatási tevékenység során szerteágazó nemzetközi kap­csolatokat hoztunk létre és a nemzetközi szintű információcsere által kutatásaink minősége megközelíti Európa élvonalát. Szoros munkakapcsolat alakult ki osztrák, német, holland, francia és svájci egyetemekkel. Igyekeztünk azonban fenntartani szakmailag megalapozott együttműködésünket a régi keleti blokk országainak egyetemeivel, a lengyel, ukrán, szlovák és orosz kollégákkal. A környező országok szakembereivel való tudományos-szakmai együttműködést a Kar mindig igen fontosnak tartotta és tartja ma is. A külföldi tudományos konferenciákon való rendszeres részvétel megalapozta a hazai nemzetközi konferenciaszervezési tevékenységet. Az európai egyetemekkel való tudományos együttműködés fenntartását a CEEPUS pályázatok tették lehetővé. Ezek biztosítják a hallgatói, doktorandusz és oktatói mobilitást is. Az EU országok egyetemeivel a SOCRATES-ERASMUS programok biztosították a kapcsolat tartását.

ECTRI_logo

Karunk 2015 óta tagja az ECTRI (European Conference of Transport Research Institutes) szervezetnek, melyen keresztül első kézből juthatunk H2020-as pályázati információhoz és lehetőségünk van ajánlások megfogalmazására is. Továbbá a tematikus csoportokon keresztül direkt pályázati lehetőségekben is részt tudunk venni.

Tanszéki kutatási témák

 

Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék

Gépjárműtechnológia Tanszék

Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék

Közlekedés- és Járműirányítási  Tanszék

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék

Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék