Kitüntetési Szabályzat

2017

Szervezeti és Működési Szabályzat

2017

Ügyrend – Dékáni Hivatal

2018

Kari stratégia

2012

Kari Tanulmányi bizottság – ügyrend

2019

Képzési szakbizottságok – ügyrend

2019

 

Dékáni utasítások

3/2020. számú dékáni utasítás a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar szakirányú továbbképzéseinek 2019/2020-as tanév II. félévére vonatkozó online záróvizsga szabályozásáról

2020.06.15

2/2020. sz. dékáni utasítás a szakdolgozatok és diplomatervek dokumentumkezeléséről

2020.05.06.

1/2020. sz. dékáni utasítás a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar szakirányú továbbképzései 2019/2020-as tanévének rendjéről kiadott 7/2018 (09.03.) sz. dékáni utasítás módosításáról.

2020.03.24

2/2019. sz. dékáni utasítás hallgatói fizetési kedvezményekre irányuló kérelmek
elbírálása során alkalmazandó szempontrendszerről és a kari eljárásrendről

2019.09.18.

1/2019. sz. dékáni utasítás a a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar szakirányú továbbképzéseinek 2020/2021 tanév rendjéről

2019.09.10

8/2018. sz. dékáni utasítás a bevételek után térítendő rezsi mértékéről

2018. 09.03.

7/2018. sz. dékáni utasítás a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar szakirányú továbbképzéseinek 2019/2020-as tanév rendjéről

2018.09.03.

6/2018. sz. dékáni utasítás a tantárgybefogadásról és kreditelismerésről a munkavédelmi szakirányú továbbképzéseken

2018.08.31.

5/2018. sz. dékáni utasítás a szervezeti egységek ügyrendjéről

2018.07.31.

4/2018. sz. dékáni utasítás a bélyegzőhasználat és az iratkezelés egyes szabályairól

2018.07.18.

3/2018. sz. dékáni utasítás a 2018-ban adható béren kívüli juttatásokról, béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatásokról, valamint adómentes bevételekről

2018.04.28

2/2018. sz. dékáni utasítás a szervezeti egységek ügyrendjéről

2018.01.22

1/2018. sz. dékáni utasítás a 2018-ban adható béren kívüli juttatásokról, béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatásokról, valamint adómentes bevételekről

2018.01.22

11/2017.sz. dékáni utasítás a KJK önálló szervezeti egységei közötti belső elszámolási rendszerről (klíring)

2017.10.13

10/2017. sz. dékáni utasítás a KJK szakirányú továbbképzéseinek 2018/19-es tanév rendjéről

2017.10.12.

9/2017. sz. dékáni utasítás a lean szakirányú továbbképzések önköltségéről

2017.10.12.

8/2017. sz. dékáni utasítás a személyi anyagok nyilvántartásáról

2017.08.13.

7/2017. sz. dékáni utasítás a  szervezeti egységek ügyrendjéről

2017.05.19.

5/2017. sz. dékáni utasítás a 2017-ben adható béren kívüli juttatásokról, béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatásokról, valamint adómentes bevételekről

2017.04.26.

4/2017. sz. dékáni utasítás a a bélyegzőhasználat és az iratkezelés egyes szabályairól

2017.04.01.

3/2017. sz. dékáni utasítás a a KJK időszakos foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatáról

2017.03.23.

2/2017. sz. dékáni utasítás a KJK szakirányú továbbképzéseinek 2017/18-es tanév rendjéről

2017.03.07.

6/2017. sz. dékáni utasítás a  vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről

2017.03.01.

1/2017. sz. dékáni utasítás a dékánhelyettesek és a hivatalvezető feladat- és hatásköréről

2017.02.13.

5/2016. sz. dékáni utasítás a vagyonnyilatkozat-tétel esedékességéről

2016.12.22.

4/2016. sz. dékáni utasítás a KJK belső kontroll szabályzatáról

2016.12.15.

3/2016. sz. dékáni utasítás a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar szakirányú továbbképzéseinek 2016/17-es tanév rendjéről

2016.09.01.

2/2016 Az egységes kari megjelenésről és arculatról

2016.04.25.

1/2016 A bevételek után térítendő rezsi mértékéről

2016.04.01.

5/2015 A szakdolgozatok és diplomatervek dokumentumkezeléséről

2015.09.01.

 4/2015 A KJK önálló szervezeti egységei közötti belső elszámolási rendszerről (klíring)

2015.08.04.

3/2015 A hallgatói költségtérítés csökkentésére beadott hallgatói kérvényekre adható kedvezmények mértékéről

2015.05.02.

2/2015 A bevételek után térítendő rezsi mértékéről

2015.04.13.

1/2015 A bélyegzőhasználat és az iratkezelés egyes szabályairól

2015.03.09.