vezetők_k

A Kari Tanács a Kar önkormányzati vezető testülete, amelyet szavazati joggal és tanácskozási joggal bíró tagok képviselnek.

Szavazati jogú tagjai: a dékán, a tanszékvezetők és a tanszékvezető-helyettesek, a továbbképző központ és a tudásközpont igazgatója, a kari HÖK elnöke, a reprezentatív szakszervezet kari képviselője, oktatók-kutatók és alkalmazottak választott képviselői, a hallgatói önkormányzat képviselői és a doktorandusz önkormányzat delegáltja.

Állandó meghívottak: a rektor, a kancellár, az előző ciklusbeli dékán, a dékán-helyettesek, a dékáni hivatal vezetője, a beoktató tanszékek képviselői, a képzésben érdekelt minisztériumok képviselői.

Előterjesztés minta

Előterjesztés módosító javaslat minta

2019/2020

 

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013