European Friedrich List Award 2020

Már lehet jelentkezni a 2020-as European Friedrich List Award-ra, amelynek célja, hogy elismerje a kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatal közlekedésmérnökök teljesítményét.

A teljes pályázati felhívás itt olvasható.

A pályázatok benyújtásának határideje 2020. április 3.

 

Pályázat ausztriai és magyarországi oktatási, kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködésre

Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány az ausztriai és magyarországi oktatási, kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködést támogatja.

Pályázni a következő területekre lehet: közös kutatási, képzési és oktatási folyamatok lebonyolítása csereprogram keretében; bilaterális együttműködések, melyek EU-s projektek előkészítését célozzák meg; közös képzés, osztrákoknak mesterképzés lehetősége Magyarországon, tudományos anyagok elkészítése céljából történő tartózkodások; hallgatói szakmai csoportok, doktori iskolák hallgatóinak rövid ausztriai tartózkodása a professzor szakmai vezetésével; felsőoktatásban oktatók, PhD-hallgatók rövid (max. 3 nap) ausztriai és magyarországi tartózkodása a másik országban történő kapcsolatfelvétel céljából; magyar és német nyelvű nyári nyelvtanfolyamok (beadási határidő október 30.); szemeszter ösztöndíjak doktori hallgatóknak, kutatói és nyelvi ösztöndíjak Ausztriában és Magyarországon

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. március 15., május 15. és október 30.

A pályázati kiírás itt olvasható.

Humphrey Ösztöndíj

Humphrey ösztöndíj fokozatot nem adó (nondegree), részben posztgraduális szintű egyetemi program, részben szakmai továbbképzés (szakmai gyakorlat, részvétel konferencián, intézménylátogatás, konzultáció) a program által felkínált egyetemen. Az ösztöndíjak időtartama egy tanév, amely kiegészíthető 6 hónapnál nem hosszabb gyakorlati munkával. Az ösztöndíj számos tématerületről lehet pályázni, elsősorban a közszolgálat iránt elhivatott fiatal illetve mid-career szakembereknek, akiknek célja, szakmai tapasztalataik bővítése.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 20.

A pályázati kiírás itt olvasható.

 

Fulbright Posztgraduális Hallgatói Ösztöndíjak

A Fulbright Hungary  ösztöndíj pályázatot hirdet magas szintű angol nyelvtudással rendelkező, a pályázott témában legkésőbb 2019. július 15-ig szerzett legalább BA/BSc szintű diplomával rendelkező magyar állampolgárok számára. A pályázat benyújtásának nem feltétele az aktív hallgatói jogviszony, és a jelentkezésnek nincs felső korhatára.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 20.

A pályázati kiírás itt olvasható.

 

Fulbright Kutatói és Oktatói Ösztöndíjak

A Fulbright Hungary kutatói ösztöndíj pályázatot hirdet kiemelkedő kutatói/oktatói tevékenységet végző, magas szintű angol nyelvtudással rendelkező, a PhD fokozatot 2019. december 1-ig megszerző magyar állampolgárok számára.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 10.

A pályázati kiírás itt olvasható.

Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat fiatal kutatók külföldi rendezvényeken való aktív részvételének támogatására – 2019 és 2020 első félév

A Magyar Tudományos Akadémia a tudományos kutatómunka elősegítése érdekében tett közérdekű felajánlás alapján és saját forrásból Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázatot alapított. Az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat (INKP) az MTA irányítása alatt álló intézményekben dolgozó fiatal kutatók nemzetközi tudományos konferenciákon való részvételét és ott a pályázó kutatók jelentős tudományos eredményeinek bemutatását támogatja.

Pályázatot nyújthatnak be az Akadémia irányítása alatt álló kutatóközpontok, önálló jogi személy kutatóintézetek vagy a Támogatott Kutatócsoportok Irodája alkalmazásában álló, tudományos munkakörben (tudományos segédmunkatársként, tudományos munkatársként, tudományos főmunkatársként, fiatal kutatói álláshelyen, posztdoktorként) foglalkoztatott kutatók, akik a pályázat beadási határidejének napján még nem töltötték be a 40. életévüket. Az MTA e pályázat keretében támogatni kívánja a gyermeket vállaló kutatónők töretlen szakmai előmenetelét a gyermekgondozási időszak alatt is. A pályázat nyitott a szülési szabadság és gyermekgondozási időszak alatt tartósan távollévő kutatók számára is. A 35 és 40 év közötti kutatók csak PhD fokozat birtokában pályázhatnak.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A teljes pályázati felhívás itt olvasható.

 

Pályázati felhívás egyszeri utazásokhoz nyújtott mobilitási támogatásokra 2019-ben

A nemzetközi tudományos kapcsolatok fejlesztése érdekében az MTA kétoldalú együttműködési megállapodásai keretében mobilitási támogatást nyújt egyedi, a tudományos együttműködést elősegítő utazásokhoz. Az egyezmények értelmében a kiutazás költségét a küldő fél, a szállást és a napidíjat a fogadó fél fizeti.

Pályázatot nyújthatnak be azok a kutatók, akik az Akadémia irányítása alá tartozó kutatóközpont, vagy önálló jogi személy kutatóintézet, illetve a Támogatott Kutatócsoportok Irodájához tartozó akadémiai támogatott kutatócsoport alkalmazásában állnak. Pályázatot nyújthatnak be továbbá az MTA tudományos osztályainak ajánlásával az MTA köztestületének tagjai is.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

A teljes pályázati felhívás itt olvasható.

 

Erasmus tanulmányi ösztöndíj

Az Erasmus egy olyan lehetőség külföldi tanulmányok végzésére, melyen keresztül a kiutazó hallgatók megismerhetik más országok oktatási struktúráját, követelményeit, gyakorolhatják az idegen nyelvű társalgást és nem utolsó sorban új élettapasztalatokkal gazdagodhatnak, melyeket a későbbiekben az álláskeresés során is tudnak majd kamatoztatni.

A  Kar hallgatói – az egyetem többi tanulójához hasonlóan – a Központi Tanulmányi Hivatal külföldi részképzések aloldalán tájékozódhatnak a számukra érdekes úti célok közül. Szintén itt található meg a kari pontozási rendszer.

Kari Erasmus felelős: Dr. Török Ádám
E-mail: torok.adam@mail.bme.hu
Telefon: +36-1-463-1054

 

Campus Mundi ösztöndíjak

A Campus Mundi ösztöndíjak lehetőséget teremtenek arra, hogy a hallgató külföldön töltse akár az egyetemi képzés egy részét, akár szakmai gyakorlatát. Az  ösztöndíj mértéke havi 200.000-350.000 forint, célországtól függően. Ezen felül a mesterképzésben vagy doktori képzésben résztvevő hallgatók rövid külföldi tanulmányút támogatására, vagy nemzetközi konferencián való részvétel támogatására is pályázhatnak.

A pályázat feltételeiről és részleteiről bővebb információ a Tempus Közalapítvány holnapján található.

BME Campus Mundi felelős: Terczy Médea
E-mail: terczy.medea@mail.bme.hu, erasmus@mail.bme.hu
Telefon: +36-1-463-2272