Publikációs támogatás a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar oktatói és kutatói számára

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar publikációs támogatási pályázatot hirdet amelynek célja, hogy ösztönözze a kar oktatóit és kutatóit publikációs teljesítményük fokozására. A pályázat keretében akár 1,5 millió forintos támogatás is elnyerhető egy nemzetközi, idegen nyelvű, a Web of Science által jegyzett Q1-es cikk publikálásához.

További információ itt olvasható.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 31.

 

Már lehet jelentkezni az Új Nemzeti Kiválóság Program 2020/2021 tanévi pályázataira

2020. május 28-án megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program 2020/2021. tanév pályázati kiírás dokumentációi az ÚNKP hivatalos oldalán.

További információ itt olvasható.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. június 30. 

Diplomaterv pályázatot hirdet a Közlekedéstudományi Egyesület

A Közlekedéstudományi Egyesület diplomamunka pályázatot hirdet a 2020-ban diplomázó egyetemi és főiskolai hallgatók számára. Pályázhatnak azok a nappali tagozatokon végzett hallgatók, akik közlekedési-szállítási rendszerek (elsősorban áru- és személyszállítás, multimodális szállítás, közlekedési informatika, szállítmányozás, szállítási logisztika, közlekedési környezetvédelem, közlekedési vállalatok elemzése), közlekedésépítés, hálózatfejlesztés, illetve közlekedésgépészet (elsősorban üzemeltetés, javítás, karbantartás) témakörben készítették diplomamunkájukat (diplomatervüket, szakdolgozatukat), arra legalább jó (4) minősítést kaptak, és legalább jó (4) eredménnyel záróvizsgát tettek.

A pályázat részletei itt olvashatók.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.

 

Ösztöndíj pályázat “Jármű modellezés és modell validáció tesztpályai mérések alapján” témában

A Műegyetem “Jármű modellezés és modell validáció tesztpályai mérések alapján” témában ösztöndíj pályázatot hirdet alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók számára az Autonóm járműrendszerek kutatása a zalaegerszegi autonóm tesztpályához kapcsolódóan elnevezésű, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló EFOP-3.6.2-16-2017-00002 projekt keretében.

A pályázat részletei itt olvashatók.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. május 12.

 

Közlekedési Innovációs Díj

Idén második alkalommal hirdeti meg a Közlekedéstudományi Egyesület a Nemzeti Útdíjfizető Zrt.-vel közösen a Közlekedési Innovációs Díjat. A Díj évenként egyszer adható, pénzjutalommal járó, magas presztízsű elismerés, amelyet a hazai közlekedési ágazatban kimagasló eredményt elért, 40 év alatti fiatalok kaphatnak meg. A méltatott és elismert eredmény lehet a közlekedés területén létrehozott találmány, szabadalom, innovatív K+F projekt, technológiai fejlesztés, tudományos eredmény.

A pályázat részletei itt olvashatók.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. június 15.

Pályázati felhívás „Diszruptív technológiák kutatás-fejlesztése az e-mobility területén és integrálásuk a mérnökképzésbe” címmel

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszéke ösztöndíj pályázatot hirdet „Diszruptív technológiák kutatás-fejlesztése az e-mobility területén és integrálásuk a mérnökképzésbe” címmel.

A pályázati kiírás, a témakörök és a pályázat részletei itt olvashatók.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. február 25.

 

Ismeretterjesztő cikkpályázat a BME oktatóinak, tudományos kutatóinak és hallgatóinak

A műszaki tudományok legfrissebb eredményeinek és kérdésfelvetéseinek széles körű megismertetésére és népszerűsítésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME), a Pro Progressio Alapítvány és az Élet és Tudomány közös ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdet a BME oktatói, kutatói és hallgatói részére BME oktató-kutató és BME hallgató kategóriákban.

A pályázat részletei és feltételei itt olvashatók.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. április 15.

 

Pályázati felhívás autonóm járművek és elektromobilitással kapcsolatos kutatások végzésére

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara pályázatot ír ki BSc és MSc hallgatók, valamint doktoranduszok számára autonóm járművek és elektromobilitással kapcsolatos kutatások végzésére. A projektben meghirdetett témakörök itt olvashatók. A teljes pályázati felhívás itt található.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. január 27.

 

KJK Publikációs támogatás 2020 a kar oktatói és kutatói számára

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar publikációs támogatási programot hirdet a kar oktatói és kutatói, illetve állami ösztöndíjas doktoranduszai számára.

A pályázat részletei és feltételei itt olvashatók.

A pályázatok leadása 2020. október 31-ig folyamatosan lehetséges, ezen belül 3 részidőszak van kitűzve: 2020. január 31., 2020. május 31., 2020. október 31.

 

Ösztöndíj pályázat hallgatók számára autonóm járművek és elektromobilitással kapcsolatos kutatások végzésére

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00001 projekt keretében ösztöndíj pályázatot hirdet autonóm járművek és elektromobilitással kapcsolatos kutatások végzésére. Az elnyert pályázat lehetőséget ad arra, hogy a kutatásokban BSc és MSc hallgatók, valamint doktoranduszok is részt vehessenek és a pályázat keretében ösztöndíjban részesüljenek.

A pályázat benyújtásának határideje 2020. január 24. 12:00 óra.

A pályázati felhívás itt olvasható.

 

Michelberger Mesterdíj pályázat

A Magyar Mérnökakadémia Dr. Michelberger Pál professzor úr emlékére MICHELBERGER MESTERDÍJ pályázatot hirdet meg, amelyre a Mester és Tanítványa kapcsolat bemutatásával pályázhatnak a jelentkezők.

A pályázati felhívás itt olvasható.

A pályázat beadásának határideje: 2020. január 15. 15:00 óra.

Élvonal – Kutatói Kiválósági Program

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapján ismét kiírták az Élvonal – Kutatói Kiválósági Program (KKP_20) pályázatát, amelynek keretében vezető kutatók pályázhatnak alapkutatási projektjükkel 150-300 millió forintos támogatásra.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 26.

A hivatalos pályázati kiírás és a pályázás menetéről, feltételeiről további információ itt olvasható.

Ösztöndíj pályázatot hirdet “kamerakép alapú közúti érzékelés mesterséges intelligenciával” témában a KJK

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Pannon Egyetem, valamint a Széchenyi István Egyetem közösen elnyert Európai Uniós, „Autonóm járműrendszerek kutatása a zalaegerszegi autonóm tesztpályához kapcsolódóan” pályázatának keretében ösztöndíj pályázatot hirdet a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar “kamerakép alapú közúti érzékelés mesterséges intelligenciával” témában. A pályázatra BSc és MSc hallgatók jelentkezhetnek.

Az ösztöndíj összege: I.helyezett 200.000 Ft; II. helyezett 150.000 Ft; III. helyezett 100.000 Ft; IV. helyezett 50.000 Ft.

A teljes pályázati felhívás itt olvasható.

Jelentkezési határidő: 2019. november 27.

A pályázatról és a pályázati feltételekről további információ itt olvasható.

Felsőfokú ösztöndíj lehetőséget hirdet BSc és MSc  képzésben résztvevő hallgatók részére a MÁV Zrt.

A MÁV Zrt. idén is felsőfokú ösztöndíj lehetőséget hirdet BSc vagy MSc  képzésben résztvevő, a vasút iránt érdeklődő hallgatók részére. Az ösztöndíj program célja a szakmai gyakorlati ismeretek elmélyítését támogató vállalati tapasztalatszerzés és pénzügyi hozzájárulás biztosítása.

Az ösztöndíj programra jelentkezni a MÁV-csoport weboldalán lehet.
Jelentkezési határidő: 2019. december 2.

Pályázati felhívás hallgatók számára

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Neumann János Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem az EFOP (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program) keretében „Diszruptív technológiák kutatás-fejlesztése az e-mobility területén és integrálásuk a mérnökképzésbe” címmel pályázatot nyert el (EFOP-3.6.1-16-2016-00014). A Pályázatkiírás szerint az intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések keretében a támogatott projektek célja az egyetemi tudományos – kutatói – technológiai – innovációs tevékenység fejlesztése, ide értve a humán utánpótlás feltételrendszerének javítását; az egyetemek (tudásbázisok) szerepének a növelését és a „quadruple helix” „tudás négyszög” kiépítését, bővítését.

A projekt szakmai programja a hibrid propulziós technológiai fejlesztése és alkalmazása kisrepülőgépek, légi eszközök megvalósításában, illetve ehhez kapcsolódóan a diszruptív technológiák fejlesztéséhez szükséges tudás és kompetenciák fejlesztése.

A pályázatról és a pályázati feltételekről további információ itt olvasható.

Pályázati felhívás hallgatók számára

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 23. § alapján.

Előzmények: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, valamint a Pannon Fejlesztési Alapítvány pályázatot nyert el „Jövő új útjai a pályaválasztás és az autonóm autózás világában” címmel, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló EFOP-3.4.4-16-2017-00030 projekt keretében.

A projektek keretében több feladatkörben hirdetünk ösztöndíjat, amelyekről itt tájékozódhatnak.

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. június 26. 12:00 óra.

 

Új Nemzeti Kiválósági Program

2019. május 7-én megjelent az Új Nemzeti Kiválóság Program 2019/2020. tanévi pályázati dokumentációja az Információs és Technológiai Minisztériuma honlapján.

A pályázati felhívás leírása ITT olvasható. A pályázati felhívás közvetlenül ITT érhető el.

Az ÚNKP pályázatok Egyetemünkön az ÚNKP Portálon keresztül nyújthatóak be elektronikusan. A pályázati anyagot az elektronikus beadást követően papíron, lezárt borítékban is be kell nyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, valamint azt, hogy melyik pályázati felhívásra (pl: ÚNKP-19-1), továbbá melyik fogadó karra kerül benyújtásra a pályázat.

Kérjük, hogy kérdés esetén a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar pályázói vegyék fel a kapcsolatot Bónáné Mózer Krisztina hivatalvezetővel a krisztina.mozer@mail.bme.hu email címen, vagy a +36 (1) 463-3618 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.június 6.

A Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány pályázata kari hallgatók és mentoruk számára

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar alapítványa, A Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány pályázatot hirdet hallgatók és mentoruk számára a Nemzeti Útdíjfizetési Zrt. támogatásával.

A Kar BSc-s és MSc-s hallgatói mentorukkal közösen pályázhatnak a kiírásban szereplő témák kidolgozására.

Részletes információ és a teljes pályázati kiírás itt olvasható.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 10.

A pályázatok elektronikus formában a toth.janos@mail.bme.hu email címre küldhetők, vagy nyomtatott formában a BME St épület 4. emelet 402-es szobában, munkanapokon 08-16:00 óra között adhatók le, Tóth János kuratóriumi elnöknek címezve.

Pályázati adatlap

 

Célzott Lendület pályázat 2019

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke a Lendület program keretében pályázati felhívást tesz közzé 2019-ben induló kutatócsoportok létrehozására. A Lendület program célja az akadémiai intézményekben és egyetemeken folyó kutatások dinamikus megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával. A Lendület program a kiválóság és a mobilitás együttes támogatására irányul, ennek megfelelően célja, hogy a befogadó kutatóhelyeken új téma kutatására alakuló kutatócsoportok számára biztosítson forrást.

„Célzott Lendület” – Kiemelkedő eredményességű alkalmazott (célzott) kutatásokat folytatók kategóriája: jellemzően 45 év alatti, a gazdasági versenyképességet közvetlenül szolgáló kutatásokra vállalkozó kutatók. A „Célzott Lendület” kategóriában a támogatás legalább felének (forint átutalással történő) folyósítását olyan – Magyarországon legalább 2 éve bejegyezett, magyarországi székhellyel rendelkező – gazdasági társaságnak kell vállalnia, amely a magyar versenyszférában tevékenykedik. Ebben a kategóriában a kutatónak szabadon publikálható eredményeket, és – ezekkel összefüggésben – a támogató gazdasági társaság tevékenységéhez illeszkedő, konkrétan hasznosítható eredményeket kell megcéloznia.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 22.

A pályázati kiírás itt olvasható.

 

MTA Prémium posztdoktori kutatói program – pályázati felhívás

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke pályázati felhívást tesz közzé az MTA Posztdoktori Kutatói Programjában Prémium posztdoktori támogatás elnyerésére az MTA kutatóközpontjaiban és önálló jogi személy kutatóintézeteiben, magyarországi egyetemeken, valamint – alapító dokumentuma alapján az abban meghatározott területen – kutatási tevékenységet végző magyarországi közgyűjteményekben vagy közintézményekben 36 hónapnyi határozott idejű foglalkoztatás keretében magyarországi és külföldi kutatók számára.

A pályázat célja, hogy a legelismertebb külföldi és hazai egyetemek valamelyikén tudományos fokozatot szerzett, nemzetközi szinten is jelentős önálló eredményekkel és kimagasló színvonalú kutatási programmal rendelkező fiatal kutatók számára lehetőséget biztosítson kutatási programjaik megvalósítására a legjobb hazai tudományos műhelyekben; felkészülési lehetőséget nyújtson más kiválósági programokban való sikeres részvételre (pl. ERC, Lendület program); támogassa a fiatal kutatógeneráció mobilitását: külföldi kutatók hazai kutatásokba való bevonását és külföldről hazatérő fiatal kutatók bekapcsolódását a hazai kutatóhelyek munkájába.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 11.

A pályázati kiírás itt olvasható.

 

Pályázati felhívás hallgatók számára

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Vasúti Járművek, repülőgépek és Hajók tanszéke (VRHT) ösztöndíj pályázatot hirdet BSc, MSc és PhD hallgatók számára a „Diszruptív technológiák kutatás-fejlesztése az e-mobility területén és integrálásuk a mérnökképzésbe” című (EFOP-3.6.1-16-2016-00014) pályázat keretében.

Pályázni a mellékelt témákban lehet.

Az ösztöndíjra egyénileg, a mellékelt adatlap kitöltésével lehet pályázni. A pályázat benyújtásához a felsorolt témák témavezetőjétől szakmai ajánlás szükséges, melyet nem kell külön csatolni, azt az értékelés során állásfoglaláskor is megadhatja a témavezető.

Pályázati adatlap

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázatokat 2019. március 1. 12:00 óráig kell e-mailen – aláírva, szkennelt és szerkeszthető formában – benyújtani Tőkey Mária projektmenedzsernek a tokey.maria@mail.bme.hu címre, valamint az eredeti példányt el kell juttatni a Titkárságra (BME VRHT J. épület 421). Csak a mindkét formában benyújtott pályázatok fogadhatóak el!

Részletes információ: /palyazati-felhivas-hallgatok-szamara/

Pályázati felhívás hallgatók számára autonóm járműrendszerek kutatásának területén

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ösztöndíj pályázatot hirdet BSc, MSc és PhD hallgatók számára az Autonóm járműrendszerek kutatása a zalaegerszegi autonóm tesztpályához kapcsolódóan elnevezésű pályázat (EFOP-3.6.2-16-2017-00002) keretében. A pályázat célja autonóm járművek és elektromobilitással kapcsolatos kutatások végzése. Az elnyert pályázat lehetőséget ad arra, hogy a kutatásokban BSc és MSc hallgatók, valamint doktoranduszok is részt vehessenek, és a pályázat keretében ösztöndíjban részesüljenek.

Jelentkezési határidő: 2019. február 26.

Részletes információ: /palyazati-felhivas-hallgatok-szamara-autonom-jarmurendszerek-kutatasanak-teruleten/#more-6746

Ösztöndíj lehetőség a MÁV-csoportnál

A MÁV Zrt. felsőfokú ösztöndíj lehetőséget hirdet BSc vagy MSc képzésben résztvevő, a vasút iránt érdeklődő, szakmailag elkötelezett hallgatók részére. Az ösztöndíj program célja a szakmai gyakorlati ismeretek elmélyítését támogató vállalati tapasztalatszerzés és pénzügyi hozzájárulás biztosítása.

Jelentkezési határidő: 2018. november 16.

Ha már van diplomád vagy idén szerzed meg, akkor pedig érdemes a cég Pályakezdő Diplomás Programjáról is tájékozódni.

Részletes információ:

/osztondij-lehetoseg-a-mav-csoportnal/

Ösztöndíj lehetőség autonóm járművek és elektromobilitással kapcsolatos kutatások végzésére

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló EFOP-3.6.2-16-2017-00002 projekt keretében 13 témakörben hirdet ösztöndíjat az autonóm járművek és elektromobilitással kapcsolatos kutatások végzése. A pályázat lehetőséget ad arra, hogy a kutatásokban BSc és MSc hallgatók, valamint doktoranduszok is részt vehessenek, és a pályázat keretében ösztöndíjban részesüljenek.

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. augusztus 30.

A pályázat nyertesei:

efop_362_nyertesek_névsor_jav

Kérjük a sikeres pályázókat, hogy a feladatvégzéssel kapcsolatban keressék témavezetőjüket. A szerződéskötéssel kapcsolatban pedig emailen kapnak majd további tájékoztatást.

Részletes információ:

/?p=6128

Újra megnyílt a Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjpályázat

Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. június 15-én pótmeghirdetés keretében újra megnyitotta a Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjpályázat Pályázati Kiírását.

A pályázatok benyújtási határideje 2018. július 16. 

Részletes információ:

/ujra-megnyilt-a-bolyai-felsooktatasi-fiatal-oktatoi-kutatoi-osztondijpalyazat-palyazat/

Lőrincz Péter Diplomamunka pályázat végzős logisztikai mérnök hallgatók számára

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság idén 19. alkalommal hirdeti meg a diplomamunka pályázatát a 2017/2018-as tanévben diplomázó hallgatók számára, amelyen a legjobb logisztikai vagy logisztikához szorosan kapcsolódó szakdolgozatokat díjazzák.

A pályázat beadási határideje 2018. augusztus 31.

Részletes információ:

/lorincz-peter-diplomamunka-palyazat-vegzos-logisztikai-mernokok-szamara/

Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíj

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, a Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíj pályázatot hirdet minden, 18 évet betöltött és legfeljebb 35 éves saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtó, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményeiben alapképzésben,  mesterképzésben, doktori képzésben részt vevő  hallgatók, vagy magyarországi tudományos intézményekben kutatásokat folytató oktatók, kutatók, felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára.

A pályázat II. beadási szakasza 2018. június 1-től 2018. augusztus 31-ig tart.

Részletes információ:

/junius-1-tol-indul-a-nemzet-fiatal-tehetsegeiert-osztondij-ii-beadasi-szakasza/

Michelberger Pál ösztöndíj

Teljes munkaidőben dolgozó oktatók, kutatók és doktoranduszok számára idén is meghirdeti a Michelberger Pál ösztöndíjat a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar. Az ösztöndíj célja, hogy támogatást nyújtson egy, legalább 4 oldalas tudományos cikk publikálásához nemzetközi, idegennyelvű, a Web of Science által jegyzett, az MTMT által elismert folyóiratban.

A pályázat leadási határideje 2019. május 31.

Részletes információ:

/michelberger-pal-osztondijat-hirdet-a-kozlekedesmernoki-es-jarmumernoki-kar/