Közlekedésmérnök

Közlekedésmérnöki MSc mesterszak tantervek

 

 

 

Járműmérnöki MSc mesterszak tantervek

 

 

 

Logisztikai mérnöki MSc mesterszak tantervek

 

 

 

Autonóm járműirányítási mérnök MSc mesterszak tantervek

 

 

 
 

 

A 2018-ban bevezetett tantervek két féléves Diplomatervezés tantárgyak felvételének követelményeinek kialakításával egyidőben – ehhez illeszkedve – a 2016-os tanterven teljesítendő Diplomatervezés tantárgy követelménye is megváltozott a 2018/19/2 félévtől kezdődően a közlekedésmérnöki és a járműmérnöki mesterképzési szakokon.

főbb változások: 6 kredit – nem természettudományos alapozó ismereteket felölelő – mintantanterv szerinti tantárgy és a Testnevelés mint kritérium tantárgy felvehető a Diplomatervezés tantárgy mellé. A korábbi rendelkezésektől eltérően tehát, a Diplomatervezés tantárgy felvételéhez szükséges feltételek:
– a mintatantervben szereplő valamennyi természettudományos alapozó ismereteket felölelő kötelező tantárgy teljesítése,
– minimum 84 kredit összegyűjtése,
– és a nappali tagozat esetén a 4 hetes Szakmai gyakorlat kritérium tantárgy teljesítése.

A közlekedésmérnöki mesterképzési szak természettudományos alapozó ismereteket felölelő kötelező tantárgyai:
– Matematika M1 közlekedésmérnököknek TE90MX59
– Irányításelmélet KOKAM142
– Döntéselőkészítő matematikai módszerek KOKKM221
– Numerikus módszerek KOVRM121
– I+K technológiák KOKAM104
– Elektronika-elektronikus mérőrendszerek KOKAM103

A járműmérnöki mesterképzési szak természettudományos alapozó ismereteket felölelő kötelező tantárgyai:
– Korszerű anyagok és technológiák KOGGM601
– Irányításelmélet KOKAM142
– Numerikus módszerek KOVRM121
– Rendszertechnika és rendszeranalízis KOVRM129
– Elektronika-elektronikus mérőrendszerek KOKAM103

A könnyítések már a 2019. január 25-én kezdődő tantárgyfelvételi időszaktól érvényesek!

 

Frissítve: 2019.09.13.