Dr. Mándoki Péter – dékán

mandokipeterCélom, hogy olyan kari fejlesztési stratégiát alakítsunk ki és valósítsuk meg, amely tovább erősíti a hazai kiválóságunkat, és lehetőség szerint egyes területeken a tágabb régió és Európa élvonalába kerülhessünk. Fontos, hogy kidolgozzuk azt a széles körben egyeztetett kari fejlesztési stratégiát, amely valamennyi területen meghatározza a kar rövid és hosszú távú fejlesztési elképzeléseit és illeszkedik a BME fejlesztési terveihez, valamint a kutatóegyetemi stratégiához. Egyik alapvető célom a kari tudományos teljesítmény növelése. Ez jelenti mind a publikációs teljesítmény javítását, mind a tudományos fokozatok (PhD, Dr. habil. és MTA doktora) számának növelését. A mindennapi munka során nagyobb mértékben szeretném kihasználni a korszerű infokommunikációs technikák adta lehetőségeket.

Dr. Török Ádám  – tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

Adam_TorokA tudományos és nemzetközi dékánhelyettesi pozícióban végrehajtott tevékenységek akkor lehetnek hosszú távon sikeresek, ha a Kar minden szakterületét egyaránt segítve dolgozom. Fontosnak tartom, hogy az egyes tanszékek kedvező gyakorlatai átkerüljenek a többi szervezeti egységre is, hiszen a Kar egyes tanszékei, külön-külön csak korlátozottan lehetnek sikeresek tudományos és nemzetközi területen. A járműipar az ipar fejlődésének egyik kulcsszava, a közlekedés mind nemzetgazdasági mind EU szempontból igen fontos prioritás, a logisztika pedig egy kulcsfontosságú a különböző nemzetgazdasági és vállalati területeken megvalósított folyamatok fejlesztése szempontjából.

Dr. Mészáros Ferenc – oktatási dékánhelyettes

Mészáros Ferenc

Megbízatásom alatt célom, hogy a megkapott stafétabotot zökkenőmentesen továbbvigyem, az oktató kollégák és a hallgatók további megelégedésére. Feladatvégzésemben nagyban kívánok támaszkodni a Karon eddig megszerzett tapasztalatokra, jó gyakorlatokra, korábbi hivatalvezetői és a tanulmányi bizottságban végzett munkámra, az oktató és az adminisztratív feladatot végző munkatársakra, valamint a Hallgatói Képviselet érintett felelőseire.

Dr. Varga István – megbízott gazdasági dékánhelyettes

vargaistvanA gazdasági dékánhelyettesi pozíció betöltésével fő feladatomként a Kar dékánjának munkáját kívánom segíteni, gazdasági feladatainak ellátásában. Fontosnak tartom a Kar finanszírozhatóságának folyamatos fenntartását. Ebben szakirányú végzettségem, tanszékemen folyamatosan végzett gazdasági feladataim, valamint egyéb megbízásokban szerzett tapasztalataim támogatnak. Szükségesnek látom a karon belüli információáramlás javítását is gazdasági területen.

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar dékánjai

dekanok_2_k

1951-1952 Dr. Rostásy István, a KME igazgatója

1952-1955 Dr. Turányi István, a KME igazgatója

1955-1957 Dr. Turányi István,  a Közlekedési Üzemmérnöki Kar dékánja

1957-1964 Dr. Kádas Kálmán,  a Közlekedési Üzemmérnöki Kar dékánja

1964-1967 Dr. Silbersdorff László, a Közlekedési Üzemmérnöki Kar dékánja

1967-1973 Dr. Turányi István, a Közlekedésmérnöki Kar dékánja

1973-1979 Dr. Orosz József, a Közlekedésmérnöki Kar dékánja

1979-1985 Dr. Lévai Zoltán, a Közlekedésmérnöki Kar dékánja

1985-1990 Dr. Michelberger Pál, a Közlekedésmérnöki Kar dékánja

1990-1997 Dr. Zobory István, a Közlekedésmérnöki Kar dékánja

1997-2005 Kövesné Dr. Gilicze Éva, a Közlekedésmérnöki Kar dékánja

2005-2012 Dr. Kulcsár Béla, a Közlekedésmérnöki Kar dékánja

2012-          Dr. Varga István, a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar dékánja